WORLD O-SHU-KAI DENTO OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDO KOBUDO FEDERATION

World O-Shu-Kai Federation (WOF) je celosvetová (medzinárodná) organizácia tradičného Okinawa Shorin-Ryu Karate a Okinawa Kobudo, založená Hanshi Kenyu CHINENEM (9.dan Shorin-Ryu Karate, 9.dan Okinawa Kobudo), ktorý je žiakom svetvo známych a uznávaných majstrov 20.storočia (Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira a Shinpo Matayoshi).

Cieľom celosvetovej federácie je hlavne rozvíjať a propagovať okinawské bojové umenia – Karate a Kobudo, a tiež okinawskú tradičnú kultúru. WOF má viac ako 250 dojo v takmer 30 krajinách po celom svete (Európa, Ázia, Afrika, Severná a Južná Amerika, Okinawa), kde sa pravidelne organizujú semináre a Gasshuku

Symboly O-SHU-KAI

 

Význam emblému O-Shu-Kai:

Emblém je symbolom organizácie World O-Shu-Kai Federation. Skladá sa z troch znakov do jedného grafického znaku. O SHU KAI znamená Asociáciu kráľovského výcviku. (O) – Kráľ, (SHU) – cvičenie, výcvik a (KAI) – asociácia, federácia. Prvý znak je veľmi dôležitý, pretože predstavuje kráľa Okinawy, ktorý žil v meste Shuri.

Význam emblému Okinawského Kobudo:

18 zlatých okvetných lístkov chryzantény zabezpečuje blahobyt. V strede zlatého pozadia je čierny trojramenný kríž, ktorý predstavuje štít Okinawskej kráľovskej dynastie Sho. Kríž symbolizuje zjednotenie troch kráľovstviev (Hozukan, Chuzan a Nanazan) do jedného.

 

Majster Kenyu CHINEN

Majster Kenyu Chinen sa narodil v roku 1944. Trénovať začal na Okinawe v roku 1959 pod jednými z najväčších majstrov svojej doby. Shorin-Ryu trénoval pod vedením Shugura Nakazato (10. Dan) a Katsuya Miyaharu (10. Dan), Okinawa Kobudo sa venoval pod legendou Kobudo, Shinpo Matayoshim (10. Dan) a častokrát bol označovaný ako jeho „student Number One“. V roku 1975 bol vyslaný do Euroóy s cieľom rozvoja a šírenia Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo. Od roku 1976 žije spolu so svojou rodinou vo Francúzsku, v Paríži. Je oficiálnym predstaviteľom Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo v Európe. V roku 1985 vydáva svetový bestseller „Kobudo d´Okinawa“ a v roku 1993 zakladá World O-Shu Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Do Kobudo Federatiation (WOF) – medzinárodnú organizáciu združujúcu v sebě dve bojové umenia z Okinawy – Karate a Kobudo. Kenyu Chinen je nositeľom titulu Hanshi a držitelem stupňov 9. Dan Okinawa Shorin-ryu Karate a 9. Dan Okinawa Kobudo.

Rodokmeň OKINAWA KOBUDO v SR

Línia majstrov OKINAWA KOBUDO

Shinko MATAYOSHI

 • Zakladateľ systému Kobudo rodiny Matayoshi
 • Dal Okinawskému Kobudo súčasnú podobu
 • Prvý okinawský majster, ktorý robil ukážky Kobudo mimo Okinawu – roku 1915 v Tokiu
 • Prezentoval Kobudo pred princom Hirohitom v roku 1921 na Okinawe

Shinpo MATAYOSHI

 • Následník svojho otca, majstra Shinko Matayoshi
 • Zakladateľ prvej Kobudo organizácie na svete – roku 1958 (Kokusai Kobudo Renmei)
 • Držiteľ stupňa 10. Dan v Okinawa Kobudo
 • Jeden z dvoch najvýznamnejších majstrov Kobudo 20. storočia.

Kenyu CHINEN

 • Osobný, nejlepší žiak majstra Shinpo Matayoshi, nazývaný: “Matayoshiho student number 1”
 • Zakladateľ a prezident World O-Shu-Kai Okinawa Kobudo Federation (roku 1993)
 • Ako prvý priviezol Kobudo do Európy (roku 1976)
 • Autor bestselleru “Kobudo Okinawa” (roku 1985)
 • Držiteľ stupňa 9. Dan v Okinawa Kobudo

Alexander STANISZEW

 • Osobný žiak majstra Kenyu Chinena
 • Ako prvý priviezol Kobudo do Poľska (roku 1981)
 • Šéf Okinawa Kobudo v Poľsku
 • Držiteľ stupňa 6. Dan v Okinawa Kobudo
 • Zakladateľ a prezident Okinawa Kobudo v Polsku (od roku 1993)

Igor VAKOŠ

 • Žiak majstra Kenyu Chinena a Alexandera Staniszewa
 • Prezident Občianskeho združenia Kobudo Kai
 • Šéf-inštruktor Okinawa Kobudo na Slovensku
 • Priniesol Okinawa Kobudo na Slovensko
 • Držiteľ stupňa 3. Dan v Okinawa Kobudo
 • Držiteľ stupňa 3. Dan v Gendai Kobudo
 • Držiteľ stupňa 3. Dan v Okinawa Goju Ryu Karate

W.O.F. KATA OKINAWA KOBUDO

BO SAI TONKUWA
Bo Kihon Ichi
Bo Kihon Ni
Shushi No Kon
Choun No Kon
Sakugawa No Kon
Chikin Bo
Shishi No Kon
Sai Kihon Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ni
Chinbaru No Sai
Tonkuwa Kihon Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ni
NUNCHAKU KAMA SANSETSUKON
Nunchaku Dai Ichi
Nunchaku Dai Ni
Kama Nuti
Shimotsuki Kama
Hakuho
EKU JO NUNTI
Chikin Hakachu No Eku Di Jo Jutsu Nunti No Kata
KUE TIMBEI SURUCHIN
Kue No Kata Timbei No Kata Suruchin No Kata
TETCHO TEKKO
Tetcho No Kata Tekko No Kata