Kobudo

Kobudo je súhrnný termín pre rôzne zbraňové systémy, ktoré sa vyvinuli v priebehu vojenskej histórie Japonska. Kobudo vyučuje použitie rôznych nástrojov, ktoré boli efektívne využívané japonskými farmármi na obranu proti útočníkom.

Techniky tradičného Kobudo však boli odvtedy zmenene Sokem Vladom Schmidtom a prispôsobené európskym podmienkam a potrebám. Skostnatelé, staré techniky boli prispôsobené útokom a správaniu sa v našej súčasnej dobe a pre potreby rôznych profesijných skupín bez všetkého nadbytočného prikrášľovania. Tak vznikol moderný, vysoko účinný bojový systém, ktorý je postavený na krátkych techník založených na funkčnosti, efektivite a jednoduchého naučenia sa.

Za “jeho” životné dielo udeľuje japonská cisárska rodina Soke Vladovi Schmidtovi titul Kaisho. Kaisho je zakladateľ nového štýlu. Od tej doby je jeho štýl známy ako Kobukai Kobudo. Tréningy Kobukai Kobudo sú svojimi technikami orientované smerom k realite, a preto sú plne použiteľné v sebaobrane.

Výučba v Kobukai Kobudo sa skladá z rôznych zbraní, ktoré sú rozdelené do nasledujúcich štyroch hlavných skupín:

  1. Palicové zbrane (Bo, Hanbo, Tambo, Kashino Bo)
  2. Chladné zbrane (Tanto)
  3. Škrtiace zbrane (Manriki-Gusar)
  4. Kombinované zbrane (Tonfa, Nunchaku, reťaze a nože, atď)

Kobukai Kobudo sa môžu trénovať samostatne, alebo ako doplnok a obohatenie praktického nácviku neozbrojeného Ju Jutsu alebo Ju/Jiu-Jitsu. Aplikácia Kobukai Kobudo v sebaobrane podlieha prijatiu osobnej zodpovednosti a s náležitým ohľadom na vnútroštátne právo sebaobrany.